Vi støtter

Sandfærhus Parkering har i flere år gitt støtte til lag og foreninger i kommunen.
Primært har våre sponsormidler gått til arbeid med barn og unge på grasrotnivå.
I 2018 blir dessverre ikke denne ordningen videreført.