Vi støtter

Sandfærhus Parkering prøver å gi litt tilbake til lokalsamfunnet i form av støtte til lag og foreninger. Primært går våre sponsormidler til arbeid med barn og unge på grasrotnivå.

Frivillig arbeid blant barn og unge i Stjørdal Kommune gir rett til å søke om sponsormidler fra Sandfærhus Parkering. Søkere som har fått tilskudd tidligere vil måtte regne med å ha mindre sjanser til å få innvilget tilskudd i denne søknadsperioden.

Det er ønskelig at søkere er tilknyttet en interesseorganisasjon eller er registrert i frivillighetsregistret.

Sponsing

Send søknaden til [email protected]
Er dere oppført i frivillighetsregistret ønsker vi at org.nr. legges ved søknaden.

Skriver litt om prosjektet, hvor stort budsjett dere har og kontaktinfo. Søknadsfrist i 2017 er 12. mars.

Sandfærhus Parkering forbeholder seg retten til å be om en kort oppsummering av prosjekter som tildeles midler, og således forsikre oss om at sponsormidlene benyttes i henhold til mottatt søknad.